NAŠE SLUŽBY

 

Inžinierske stavby
- realizácia vodovodov, vodomerných šácht a kompletného príslušenstva (hydranty, vybavenie vodomerných šácht, a pod.)
- realizácia kanalizácií, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov, kanalizačných šácht

Zdravotechnika
- vnútorné rozvody vodovodu pitnej vody, požiarnej vody, hydrantové skrine s výzbrojou, automatické tlakové stanice (ATS) a pod.
- vnútorné rozvody kanalizácie odpadovej, dažďovej, montáž zariaďovacích predmetov a pod.

Pozemné stavby
- výstavba rodinných domov – osadenie stavby na pozemok, základy, základová doska, hrubá stavba, realizácia stavby na kľúč
- výstavba bytových domov
- rekonštrukcie bytových a rodinných domov

Inžinierska činnosť
- vstupné podklady
- vypracovanie projektovej dokumentácie
- zastupovanie stavebníka pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní
- zabezpečenie odborných stanovísk a dokladov potrebných pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní
- poradenská činnosť

Stavebný dozor
 

 

 

© MIKOSPOL 2014